ORIGIN Architecture & Engineering

Cut image

Origin

Origin Architecture & Engineering is een architecten- en ingenieurskantoor gespecialiseerd in de restauratie en renovatie van monumenten en landschappen, al dan niet beschermd, op een inventarislijst geplaatst of deel uitmakend van uitzonderlijk erfgoed.

Waarom willen we erfgoed restaureren?

Dit is geen keuze uit nostalgie voor het verleden, maar een keuze voor een nieuwe toekomst. We zijn immers geen eigenaars, maar tijdelijke gebruikers van het erfgoed, dat wij in bruikleen krijgen voor het leven, als individuen en gemeenschappen. Vanuit dit standpunt laten we de toekomst open, bewaren wij zorgvuldig en breken wij niet argeloos af, alsof noch de toekomst, noch het verleden ons aanbelangt. Wij zijn van mening dat we het erfgoed enkel in bruikleen hebben, en dat het onze taak is van dankbaarheid te tonen ten opzichte van het verleden en ten dienste te staan van de toekomst.

Naast gegevens over Origin, geeft deze site een overzicht van de belangrijkste referentieprojecten.
Aarzel echter niet contact op te nemen. Iemand van het Originteam zal met plezier ter beschikking staan om uw vragen te beantwoorden.

Opdrachten

Origin Architecture & Engineering is een architecten- en stabiliteitsbureau dat toekomst wenst te geven aan de rijkdom van het verleden. De restauratie, de renovatie en de herbestemming van een waardevol gebouw of site betekent eerbiedig omgaan met dit erfgoed met respect voor de plaats, de mens en de betekenis.

Zijn hedendaagse architectuur en de restauratie of renovatie van erfgoed, als resultaat van een gelijkaardige aanpak, dan niet hetzelfde vak? Het antwoord is niet vanzelfsprekend: ja voor het principe, maar neen voor de actie. 

Het feit dat op bestaande gebouwen wordt ingegrepen, vereist de uitvoering van diepgaande voorbereidende studies om alle bijzonderheden en kwaliteiten te ontdekken, te kennen en te eerbiedigen. Dit betekent dus automatisch dat er beroep moet worden gedaan op specialisten. Zo zijn een groot deel van de vennoten, projectleiders en medewerkers binnen Origin Architecture & Engineering in het bezit van een master erfgoedrestauratie. De kennis is des te gerichter. Verschillende vennoten en medewerkers van Origin Architecture & Engineering geven les in de Nederlandstalige en Franstalige universiteiten van ons land (Artesis Hogeschool Antwerpen, UGent, UCL, ULB en VUB).

Vandaag bestaat Origin Architecture & Engineering uit medewerkers met ongeveer een gelijke verdeling tussen Nederlands- en Franstaligen. Zo is Origin Architecture & Engineering des te meer een architectenbureau dat actief is in beide taalgemeenschappen. 

Voor zowel openbare als privégebouwen, bruggen of andere infrastructurele werken met een patrimoniale waarde in de culturele zin van het woord, staat Origin Architecture & Engineering in voor de studies en de opvolging van hun restauratie of renovatie. Hiervoor worden onder meer historische, architecturale en technische studies ondernomen.

Origin Architecture & Engineering staat eveneens in voor de stabiliteitsstudies en de coördinatie van de technische uitrustingen. De aanpak is globaal, alle technische problemen worden bestudeerd.

 

Historiek

Origin Architecture & Engineering werd opgericht in 2001 vanuit de cel “Historisch Erfgoed” van het multidisciplinair studiebureau BGroup.

Deze cel werd geleidelijk opgebouwd door Michel Provost met de hulp van Charlotte Nys. De interesse voor de restauratie van het erfgoed was reeds verscheidene jaren aanwezig binnen BGroup maar de reële start op gebied van restauratie van het erfgoed begon bij de restauratie van de toren van het Brussels stadhuis. Michel Provost was voor deze restauratie de verslaggever van het College van Deskundigen, BGroup stond in voor de stabiliteitsstudies en Charlotte Nys volgde het project op. 

In die tijd waren restauratiestudies minder gangbaar dan vandaag en slechts weinig architecten en ingenieurs hadden zich gespecialiseerd in dit type projecten. Dankzij doortastendheid en een methodologische aanpak werd de cel erfgoed van BGroup al snel een belangrijke speler in de restauratie van het Brussels patrimonium. 

De idee om deze bloeiende activiteit verder te ontwikkelen en meer aandacht te besteden aan het architecturale aspect dan binnen het ingenieursbureau BGroup, heeft ertoe geleid een specifieke vennootschap op te richten, zodat in 2001 Origin Architecture & Engineering Architecture & Engineering is ontstaan. De stichters zijn Michel Provost, Charlotte Nys en Barbara Pecheur.

Om hun doelstellingen duidelijk te beamen, kozen ze voor een naam die nauw samenhangt met de doelstellingen en opdrachten van de vennootschap. De restauratie van erfgoed betekent het eerbiedigen van en soms zelf het terugkeren naar de originele bouwconstructie. Om de naam in heel het land verstaanbaar te maken werd voor Origin gekozen, met als verduidelijking Architecture & Engineering.

Naarmate de vennootschap zich ontwikkelde, hebben vier nieuwe vennoten zich aan de oprichters gevoegd: in 2008 Cécile Mairy, in 2012 Philippe Lemineur, en in 2018 Julie Scandolo en Robin Engels. Origin telt vandaag zeven actieve vennoten.

 

Origin sponsort via Prométhéa projecten met betrekking tot Cultuur en Erfgoed.

(Meer informatie vindt u op http://www.promethea.be)

De waarden van Origin:

Creativiteit - Respect - Communicatie - Ontplooiing - Overdracht


Creativiteit
- Creativiteit om de meest pertinente interventies voor te stellen.
- Creativiteit om de meest aangepaste technische oplossingen te bestuderen en voor te schrijven.


Respect
- Respect voor het erfgoed waarvan de restauratiestudies ons toevertrouwd zijn.
- Luistervaardigheid en respect op alle niveaus van de organisatie van ons werk, ten opzichte van de bouwheer, van Monumenten en Landschappen of Onroerend Erfgoed, evenals van externe en interne medewerkers.


Communicatie
- Communicatie over erfgoed door bijdragen aan onderwijsopleidingen, vaktijdschriften, erfgoeddagen...
- Communicatie met de bouwheer, de betrokken overheden, de aannemer...


Ontplooiing
- De opdrachten die we uitvoeren vragen teamwerk: een intern team bij Origin, een team met de bouwheren, aannemers, onderaannemers…
- Elk team moet een plek zijn voor de ontplooiing van iedereen.


Overdracht
- Overdracht wanneer we – door ons werk – bijdragen aan het behoud van ons erfgoed voor de volgende generaties.
- Overdracht van kennis en ervaring… van de ouderen naar de jongeren, van de meest ervarenen naar de anderen.

Construction Quality

Bekommerd om de tevredenheid van haar klanten te kunnen garanderen en het realisatieproces van een project op alle stadia te beheersen, heeft Origin een kwaliteitsprocedure opgestart. Sinds september 2008 heeft Origin het kwaliteitslabel Construction Quality bekomen. Sindsdien ijvert Origin voortdurend aan het verbeteren van haar diensten en activiteiten.

Logo ConstructionQuality