ORIGIN Architecture & Engineering

Cut image

Moderne wijk Ganshoren

De coöperatieve vereniging « La Cité Moderne » is opgericht in 1922. Ze is gelinkt aan de ontwikkeling van stedenbouwkundige voorschriften ontworpen door de « Société Nationale d’Habitations et de Logements à Bon Marché » opgericht in 1919.

De jonge architect Victor Bourgeois was belast met de ontwikkeling van een nieuwe tuinwijk in het noordwesten van Brussel. Hij was onder de invloed van de theorieën van de Nederlands beweging “De Stijl”. Deze tuinwijk heeft toegelaten aan Bourgeois om zijn vormelijke onderzoeken toe te passen, evenals vernieuwende technieken die als doel hadden een ideaal na te streven op vlak van sociale solidariteit en socialistische overtuigingen.
Victor Bourgeois wordt eveneens secretaris van het tweede “Congrès International d’Architecture Moderne” in Frankfurt in 1929 met als thema de minimalistische huisvesting.

De cité ontworpen door Bourgeois bestaat uit magere betonstructuren en een extreem vereenvoudigd plan verbogen in verschillende combinaties. Hij werkte hiervoor samen met de landschapsarchitect L.Van der Swaelmen en de schilder P-L Flouquet.
De nieuwe materialen en de nieuwe vormgeving werden toegepast door Bourgeois met als eerste doel besparingen door te voeren en niet omwille van een dogmatische toepassing van modernisme.

De Cité Moderne van Bourgeois heeft de Grote Prijs ontvangen op de « Exposition des Arts décoratifs de Paris » in 1925 en heeft veel succes gehad voor de waarden die het met zich meedraagt. Het werd beschermd als monument in het jaar 2000.

Het is desalniettemin belangrijk de tegenstrijdigheden te melden tussen de beschikbare literatuur en de archieven die ter plekke bewaard worden.

De werken omvatten :

RESTAURATIE VAN DE GEVELS EN DAKEN
- Schrijnwerk en gekleurde glaspartijen ontworpen door Flouquet
- Betonnen gevels (« Procédé Non Plus »)
- Gevelpleisterwerk
- Afwerkingselementen (dorpels, schrijnwerk,…)
- Plat dak

BINNENRENOVATIE
- Inrichting van 4 appartementen met als doel een verbetering van het comfort met respect voor de historische waarden.

Totaalopdracht architectuur en engineering

RESTAURATIESTUDIES :
Charlotte Nys, Cécile Mairy.

STRUCTUURSTUDIES :
Michel Provost, Marc Wertz.

LIGGING :
Gemeente Sint-Agata-Berchem (Brussels Gewest)

ANDERE INTERVENANTEN :
Bouwheer :
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Beliris

Eigenaar :
Société Coopérative La Cité Moderne + 3 privé-eigenaren

Opvolging Directie Monumenten en Landschappen
:
F.Boelens

Opvolging KCML :
A. Van Loo
P.Puttemans
G.Stegen