ORIGIN Architecture & Engineering

Cut image

Ijskelders Brussel

Tijdens de XIXe eeuw kenden een dertigtal ijsondernemingen in Brussel een grote bloei. Onder hen de onderneming «Glacières Royales», een van de vijf grote ijsverwerkingsbedrijven (inzameling, opslag en verkoop), bouwer van de eerste grote ijskelder gelegen aan de Waversesteenweg in Oudergem in het kader van de ontwikkeling van Brussel, in gang gezet door Leopold II en verbonden aan de inplanting van de grote «Brasserie de la Chasse Royale» in de kazernewijk.

Het monument waarover we het hebben, heeft 2 ijskelders : de eerste ijskelder werd gebouwd in 1875, de tweede in 1894 om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar ijs. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 500m² voor een volume van 4.500m3
(lengte 52 m, breedte 9 m, hoogte 9,60m), verdeeld in 6 «cellen».
De ingegraven bouw werd volledig in baksteen uitgevoerd.

De ijskelders van Oudergem blijven actief tot aan de Eerste Wereldoorlog. Daarna maakt de ijsindustrie plaats voor de industrie van de koelkasten. De Ijskelders kwamen in de vergeethoek en zouden gebruikt worden als champignonkwekerijen en later als «opslagplaats » wanneer een garage op de oppervlakte wordt gebouwd in 1948 (evenals 2 woningen en een grote werkplaats) tot ze opnieuw ontdekt worden in 1996 door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) die er eigenaar van geworden was.

Een aanvraag tot de klassering van de Ijskelders als monument zal op 13 mei 1993 tot de klassering leiden omwille van hun uitzonderlijke historische waarde.
Vandaag wonen er architectuurstudenten van de VUB in de werkplaatsen en woningen en de Ijskelders worden soms bezocht en gebruikt voor culturele evenementen.

Er zal een groot bouwproject van woningen en uitrustingen worden ingepland op de tegenliggende percelen en in de plaats van de lokalen gelegen op de oppervlakte. Dit is de gelegenheid voor de VUB om dit uitzonderlijke patrimonium op te waarderen en open te stellen voor het publiek. Het bouwproject moet er dan weer op toezien het monument niet in gevaar te brengen en te zorgen voor zijn goede bewaring.

- Bepaling en opvolging van de voorafgaande studies (stabiliteit, peilingen, en analyse van de materialen, plaatsbeschrijvingen).
- Coördinatie van de stabiliteitsstudies. Impact van de uitvoering van een nieuw gebouw.
- Restauratie- en conservatieproject van het monument.
- Hulp bij de programmering en het ontwerp van de ontvangstruimte in de Ijskelders, geïntegreerd in het gelijkvloers van het nieuwe project.

RESTAURATIESTUDIES, HULP BIJ DE PROGRAMMERING EN HET ONTWERP, STABILITEIT
ORIGIN Charlotte NYS, Michel PROVOST, Françoise OLIVIER, Karel PAUL, Aurélie VERMIJLEN

LOKALISATIE:
1013-1015 Waversesteenweg – 1060 Brussel

ANDERE INTERVENIËNTEN :
Bouwheren :
Vizzion Europe ( Ontwikkelaar van het tegenliggend project)
Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Contactpersonen:
Mevrouw Florence Perlberger, Vizzion
De heer Franck Evers, Vizzion
De heer Jim Van Leemput ,VUB

Gebruiker en beheerder van de site
:
VUB

Gesprekspartners :
Mevrouw Jeanine Lambrecht , VUB, Ijskelders

Voorafgaande studies
Opneming in 3D : Studiegroep Omgeving
Analyse bestaande structuur en invloed van de tegenliggende bouwwerken : Greisch (David De Wolf)
Peilingen en analyses van de materialen: B.T.A.(S. Peters) en IRPA (H. de Clercq)